Huisregels

Trainingen

 • Het deelnemen aan de trainingen is geheel voor eigen risico.
 • R.B.V. Crooswijk noch de trainers kunnen aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijk letsel of de gevolgen van ongevallen of materiële schade.
 • In het eerste gedeelte van de training voer je zelfstanding je warming-up uit.
 • Kom op tijd.
 • Blijf sportief. Agressie wordt, behalve op de bokszak, niet getolereerd.
 • Het gebruik van doping en stimulerende middelen is verboden.

Hygiëne en veiligheid

 • Draag geen piercings of sieraden tijdens de training.
 • Bij gebruik van een vloermatje deze eerst bedekken met een handdoek.
 • Draag trainingsschoenen waarmee niet op straat wordt gelopen.
 • Het gebruik van slecht onderhouden en/of onveilige trainingsmaterialen is verboden.

Inschrijving en contributie

 • Bij inschrijving moet je een geldig ID kunnen overleggen en wordt er een foto gemaakt.
 • Je machtigt de vereniging maandelijks de contributie af te schrijven.
 • Bij onvoldoende saldo of terugboeking worden de extra bankkosten in rekening gebracht.
 • Bij wanbetaling wordt een incassobureau ingeschakeld.